Akazukin To Yasashii Ookami

Akazukin To Yasashii Ookami

Tên khác: Little Red Riding Hood and the Kind Wolf; Cô bé quàng khăn đỏ và chú sói tốt bụng

Thể loại: Drama, Thần thoại, Trưởng thành 17+, One Shot, Bi kịch

Tác giả: Palmeros

Nhóm dịch: Masquerade

Tình trạng: Đã hoàn thành

Truyện kể cô bé quàng khăn đỏ và chú sói tốt bụng.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Oneshot 2 years ago
X
Advertise here
X