Tây Du

Tây Du

Thể loại: Action, Adventure, Martial Arts, Sci-fi

Tác giả: Trịnh kiến hòa - Đặng chỉ huy

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 103 5 days ago
Chapter 102 1 week ago
Chapter 101 3 weeks ago
Chapter 100 4 weeks ago
Chapter 99 1 month ago
Chapter 98 1 month ago
Chapter 97 1 month ago
Chapter 96 1 month ago
Chapter 95 1 month ago
Chapter 94 1 month ago
Chapter 93 2 months ago
Chapter 92 2 months ago
Chapter 91 2 months ago
Chapter 90 2 months ago
Chapter 89B 3 months ago
Chapter 89A 3 months ago
Chapter 88B 3 months ago
Chapter 88A 3 months ago
Chapter 87 3 months ago
Chapter 86 3 months ago
Chapter 85 3 months ago
Chapter 84 4 months ago
Chapter 83 4 months ago
Chapter 82 4 months ago
Chapter 81 4 months ago
Chapter 80 4 months ago
Chapter 79 4 months ago
Chapter 78 4 months ago
Chapter 77 5 months ago
Chapter 76 5 months ago
Chapter 75 5 months ago
Chapter 74 5 months ago
Chapter 73 6 months ago
Chapter 72 6 months ago
Chapter 71 6 months ago
Chapter 70 7 months ago
Chapter 69 7 months ago
Chapter 68 7 months ago
Chapter 67 8 months ago
Chapter 66 8 months ago
Chapter 65 8 months ago
Chapter 64 8 months ago
Chapter 63 8 months ago
Chapter 62 9 months ago
Chapter 61 9 months ago
Chapter 60 9 months ago
Chapter 59 10 months ago
Chapter 58 10 months ago
Chapter 57 10 months ago
Chapter 56 10 months ago
Chapter 55 10 months ago
Chapter 54 11 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 1 year ago
Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 1 year ago
Chapter 11: Dị Sắc 1 year ago
Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 1 year ago
Chapter 9: Tiểu Bạch Long 1 year ago
Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 1 year ago
Chapter 7: Không vì thương sinh 1 year ago
Chapter 6: Tim Bất Tử 1 year ago
Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 1 year ago
Chapter 4: Sói trả Kinh 1 year ago
Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 1 year ago
Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 1 year ago
Chapter 1: Rồng và Sói 1 year ago
X
loading...