Appleseed

Appleseed

Thể loại: Hành động, Máy móc, Sci-fi, Shounen

Tác giả: SHIROW Masamune

Nhóm dịch: SSS Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Thế chiến thứ 3 kết thúc, Duenan Knute và đồng nghiệp cyborg Briareos cố gắng tồn tại ở các thành phố bị bỏ hoang và khu phi quân sự sau chiến tranh. Và chuyện bắt đầu xảy ra.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 10.2 1 year ago
Chapter 10.1 1 year ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
Advertise here
X