Dead Tube

Dead Tube

Tên khác: 院里的杀人游戏

Thể loại: Trưởng thành 18+, Ecchi, Kinh dị, Trưởng thành 17+, Bí ẩn, Shounen

Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto, KITAKAWA Touta

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện , truyentranh8, Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Những cô nàng và show hàng nóng bỏng xung quanh câu truyện................ đọc rồi sẽ rõ xD

Update phiên bản un con mợ nó cen =]] 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 32.3 2 months ago
Chapter 32.2 2 months ago
Chapter 32.1 2 months ago
Chapter 31.3 2 months ago
Chapter 31.2 2 months ago
Chapter 31.1 2 months ago
Chapter 30.2 2 months ago
Chapter 30.1 2 months ago
Chapter 29.2 6 months ago
Chapter 29.1 6 months ago
Chapter 28.2 7 months ago
Chapter 28.1 7 months ago
Chapter 27.2 8 months ago
Chapter 27.1 8 months ago
Chapter 26.2 8 months ago
Chapter 26.2 8 months ago
Chapter 26.1 8 months ago
Chapter 25 10 months ago
Chapter 24 10 months ago
Chapter 23 10 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21 11 months ago
Chapter 20 11 months ago
Chapter 19 11 months ago
Chapter 18 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16 11 months ago
Chapter 15 11 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8.2 2 years ago
Chapter 8.1 2 years ago
Dead Tube 7.2 2 years ago
Dead Tube 7.1 2 years ago
Dead Tube 6.2 2 years ago
Dead Tube 6.1 2 years ago
Dead Tube 5.2 2 years ago
Dead Tube 5.1 2 years ago
Dead Tube 4.2 2 years ago
Dead Tube 4.1 2 years ago
Dead Tube 3.2 2 years ago
Dead Tube 3.1 2 years ago
Dead Tube 2.2 2 years ago
Dead Tube 2.1 2 years ago
Dead Tube 1.2 2 years ago
Dead Tube 1.1 2 years ago
Dead Tube 0 2 years ago
X
X