Akame ga KILL! ZERO

Akame ga KILL! ZERO

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Horror, Martial Arts, Mature, Mystery, Shounen, Supernatural, Tragedy, Smut, Yuri

Tác giả: Toru Kei, Takahiro

Nhóm dịch: MTO , MTO ; Gotruyen ; mangavn ; Hamtruyen ; otakusan cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu truyện về bối cảnh 3 năm trước Akame ga KILL! Trong phần ZERO này, Akame vẫn đang hoạt động trong đội ám sát của Đế Quốc, với nhiệm vụ tiêu diệt tất cả những mầm mống phản loạn. Rồi vòng quay số phận sẽ ra sao? Đón xem nhé!

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 41 Bản RAW(chưa dịch) 1 month ago
Chapter 40 Bản RAW(chưa dịch) 1 month ago
Chapter 39 Bản RAW(chưa dịch) 1 month ago
Chapter 38 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 37 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 36 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 35 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 34 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 33 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 32 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 31 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 30 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 29 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 28 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 27 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 26 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 25 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 24 Bản RAW(chưa dịch) 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 4 months ago
Chapter 18 4 months ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X
loading...