Aphorism

Aphorism

Thể loại: Hành động, Hài hước, Thần thoại, Học đường, Shounen, Siêu nhiên, Bi kịch

Tác giả: Kujo Karuna

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đang tiến hành

Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó…Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật…..Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết…..!!!!

Tên chương Thời gian đăng
Chap 71 4 months ago
Chap 70 1 year ago
Chap 69 1 year ago
Aphorism chap 68 1 year ago
Aphorism chap 67 1 year ago
Aphorism chap 66 1 year ago
Aphorism chap 65 1 year ago
Aphorism chap 64 1 year ago
Aphorism chap 63 1 year ago
Aphorism chap 62 1 year ago
Aphorism chap 61 1 year ago
Aphorism chap 60 1 year ago
Aphorism chap 59 1 year ago
Aphorism chap 58 1 year ago
Aphorism chap 57 1 year ago
Aphorism chap 56 1 year ago
Aphorism chap 55 1 year ago
Aphorism chap 54 1 year ago
Aphorism chap 53 1 year ago
Aphorism chap 52 1 year ago
Aphorism chap 51 1 year ago
Aphorism chap 50 1 year ago
Aphorism chap 49 1 year ago
Aphorism chap 48 1 year ago
Aphorism chap 47 1 year ago
Aphorism chap 46.5 1 year ago
Aphorism chap 46 1 year ago
Aphorism chap 45 1 year ago
Aphorism chap 44 1 year ago
Aphorism chap 43 1 year ago
Aphorism chap 42 1 year ago
Aphorism chap 41 1 year ago
Aphorism chap 40 1 year ago
Aphorism chap 39.5 1 year ago
Aphorism chap 39 1 year ago
Aphorism chap 38 1 year ago
Aphorism chap 37 1 year ago
Aphorism chap 36 1 year ago
Aphorism chap 35 1 year ago
Aphorism chap 34 1 year ago
Aphorism chap 33 1 year ago
Aphorism chap 32.5 1 year ago
Aphorism chap 32 1 year ago
Aphorism chap 31 1 year ago
Aphorism chap 30 1 year ago
Aphorism chap 29 1 year ago
Aphorism chap 28 1 year ago
Aphorism chap 27 1 year ago
Aphorism chap 26 1 year ago
Aphorism chap 25 1 year ago
Aphorism chap 24 1 year ago
Aphorism chap 23 1 year ago
Aphorism chap 22 1 year ago
Aphorism chap 21 1 year ago
Aphorism chap 20 1 year ago
Aphorism chap 19 1 year ago
Aphorism chap 18.5 1 year ago
Aphorism chap 18 1 year ago
Aphorism chap 17 1 year ago
Aphorism chap 16 1 year ago
Aphorism chap 15 1 year ago
Aphorism chap 14 1 year ago
Aphorism chap 13 1 year ago
Aphorism chap 12.5 1 year ago
Aphorism chap 12 1 year ago
Aphorism chap 11 1 year ago
Aphorism chap 10 1 year ago
Aphorism chap 9 1 year ago
Aphorism chap 8 1 year ago
Aphorism chap 7 1 year ago
Aphorism chap 6.5 1 year ago
Aphorism chap 6 1 year ago
Aphorism chap 5 1 year ago
Aphorism chap 4 1 year ago
Aphorism chap 3 1 year ago
Aphorism chap 2 1 year ago
Aphorism chap 1 1 year ago
X
Advertise here
X