Bloody Mary

Bloody Mary

Thể loại: Drama, Josei, Supernatural

Tác giả: Samamiya Akaza

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đã hoàn thành

Cuộc gặp gỡ có 1 không 2 giữa 1 ma cà rồng khát khao được chết và một tu sĩ khao khát được sống?! Hai người sẽ đi về đâu.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 40ver2_END 2 months ago
Chap 39 3 months ago
Chap 38 3 months ago
Chap 37 4 months ago
Chap 36.5 6 months ago
Chap 36 6 months ago
Chap 35 7 months ago
Chap 34 8 months ago
Chap 33.5 8 months ago
Chap 33 8 months ago
Chap 32 10 months ago
Chap 31 11 months ago
Chap 30 11 months ago
Chap 29 1 year ago
Chap 28 1 year ago
Chap 27 1 year ago
Chap 26 1 year ago
Chap 25 1 year ago
Chap 24 1 year ago
chap 23 1 year ago
Chap 22 1 year ago
Chap 21 1 year ago
Chap 20 1 year ago
Chap 19 1 year ago
Chap 18 1 year ago
Chap 17 1 year ago
Chap 16 1 year ago
Chap 15 1 year ago
Chap 14 1 year ago
Chap 13 1 year ago
Chap 12 1 year ago
Chap 11 1 year ago
Chap 10 1 year ago
Chap 9.5 1 year ago
Chap 9 1 year ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
X
X
loading...