Blade Notes

Blade Notes

Thể loại: Hành động, Shounen, Siêu nhiên, Webtoon

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Đang cập nhật ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago
X
Advertise here
X