Audience With Her Majesty The Queen

Audience With Her Majesty The Queen

Thể loại: Hài hước, Tâm Lý, Học đường, Shounen

Tác giả: Zcloud

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Ming là học sinh năm thứ 5 sơ trung ở trong một thành phố tệ nhất trong trường tệ nhất của cái lớp tệ nhất. Tuy nhiên một ngày học sinh cùng bàn hua tự xưng là đế vương. Lớp học giờ sẽ tham gia vào trận đấu chống lại lớp lớn hơn toàn người lớn

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 1 1 year ago
X
Advertise here
X