A World that I Rule

A World that I Rule

Thể loại: Adult, Comedy, Ecchi, Romance, Seinen, Slice of Life

Tác giả: Rozer

Nhóm dịch: LHmanga

Tình trạng: Đang tiến hành

Một thế giới - chỉ có luật rừng - và toàn là chờ ịch nhau? bạn muốn đến thế giới đó không? cùng xem nhé!

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 7 months ago
Chapter 36 7 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 9 months ago
Chapter 30 10 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X
loading...