Zero Game

Zero Game

Tên khác: 제로게임

Thể loại: Action, Drama, Fantasy, Webtoon

Tác giả: JEUL Bah-Sen

Nhóm dịch: Sweet Dream Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 24 4 days ago
Chap 23 1 week ago
Chap 22 2 weeks ago
Chap 21 3 weeks ago
Chap 20 1 month ago
Chap 19 1 month ago
Chap 18 1 month ago
Chap 17 2 months ago
Chap 16 2 months ago
Chap 15 2 months ago
Chap 14 2 months ago
Chap 13 2 months ago
Chap 12 3 months ago
Chap 11 3 months ago
Chap 10 3 months ago
Chap 09 3 months ago
Chap 08 8 months ago
Chap 07 8 months ago
Chap 06 9 months ago
Chap 05 10 months ago
Chap 04 10 months ago
Chap 03 10 months ago
Chap 02 1 year ago
Chap 01 1 year ago
Chap 00 1 year ago
X
loading...