Nhất Nhân Chi Hạ

Nhất Nhân Chi Hạ

Thể loại: Action, Supernatural

Tác giả: Động Mạn Đường

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Theo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 240 3 hours ago
Chapter 240 3 hours ago
Chapter 239 1 day ago
Chapter 238 2 months ago
Chapter 237 2 months ago
Chapter 236 2 months ago
Chapter 235 2 months ago
Chapter 234 3 months ago
Chapter 233 3 months ago
Chapter 232 3 months ago
Chapter 231 3 months ago
Chapter 230 3 months ago
Chapter 229 3 months ago
Chapter 228 3 months ago
Chapter 227 3 months ago
Chapter 226 3 months ago
Chapter 225 4 months ago
Chapter 224 4 months ago
Chapter 223 4 months ago
Chapter 222 4 months ago
Chapter 221 4 months ago
Chapter 220 4 months ago
Chapter 219 4 months ago
Chapter 218 4 months ago
Chapter 217 4 months ago
Chapter 216 4 months ago
Chapter 215 4 months ago
Chapter 214 4 months ago
Chapter 213 4 months ago
Chapter 212 4 months ago
Chapter 211 4 months ago
Chapter 210 4 months ago
Chapter 209 5 months ago
Chapter 208 5 months ago
Chapter 207 5 months ago
Chapter 206 5 months ago
Chapter 205 5 months ago
Chapter 204 5 months ago
Chapter 203 5 months ago
Chapter 202 5 months ago
Chapter 201 5 months ago
Chapter 200 5 months ago
Chapter 199 5 months ago
Chapter 198 5 months ago
Chapter 197 5 months ago
Chapter 196 5 months ago
Chapter 195 5 months ago
Chapter 194 5 months ago
Chapter 193 5 months ago
Chapter 192 5 months ago
Chapter 191 5 months ago
Chapter 190 5 months ago
Chapter 189 5 months ago
Chapter 188 5 months ago
Chapter 187 5 months ago
Chapter 186 5 months ago
Chapter 185 5 months ago
Chapter 184 5 months ago
Chapter 183 5 months ago
Chapter 182 6 months ago
Chapter 181 6 months ago
Chapter 180 6 months ago
Chapter 179 6 months ago
Chapter 178 6 months ago
Chapter 177 6 months ago
Chapter 176 6 months ago
Chapter 175 6 months ago
Chapter 174 6 months ago
Chapter 173 6 months ago
Chapter 172 6 months ago
Chapter 171 6 months ago
Chapter 170 6 months ago
Chapter 169 6 months ago
Chapter 168 6 months ago
Chapter 167 6 months ago
Chapter 166 6 months ago
Chapter 165 6 months ago
Chapter 164 6 months ago
Chapter 163 6 months ago
Chapter 162 6 months ago
Chapter 161 6 months ago
Chapter 160 6 months ago
Chapter 159 6 months ago
Chapter 158 6 months ago
Chapter 157 6 months ago
Chapter 156 6 months ago
Chapter 155 7 months ago
Chapter 154 7 months ago
Chapter 153 7 months ago
Chapter 152 7 months ago
Chapter 151 7 months ago
Chapter 150 7 months ago
Chapter 149 7 months ago
Chapter 148 7 months ago
Chapter 147 7 months ago
Chapter 146 7 months ago
Chapter 145 7 months ago
Chapter 144 7 months ago
Chapter 143 7 months ago
Chapter 142 7 months ago
Chapter 141 7 months ago
Chapter 140 7 months ago
Chapter 139 8 months ago
Chapter 138 8 months ago
Chapter 137 8 months ago
Chapter 136 8 months ago
Chapter 135 8 months ago
Chapter 134 8 months ago
Chapter 133 8 months ago
Chapter 132 8 months ago
Chapter 131 8 months ago
Chapter 130 8 months ago
Chapter 129 8 months ago
Chapter 128 8 months ago
Chapter 127 8 months ago
Chapter 126 8 months ago
Chapter 125 8 months ago
Chapter 124 8 months ago
Chapter 123 8 months ago
Chapter 122 9 months ago
Chapter 121 9 months ago
Chapter 120 9 months ago
Chapter 119 9 months ago
Chapter 118 9 months ago
Chapter 117 9 months ago
Chapter 116 9 months ago
Chapter 115 9 months ago
Chapter 114 9 months ago
Chapter 113 9 months ago
Chapter 112 10 months ago
Chapter 111 10 months ago
Chapter 110 10 months ago
Chapter 109 10 months ago
Chapter 108 10 months ago
Chapter 107 10 months ago
Chapter 106 10 months ago
Chapter 105 10 months ago
Chapter 104 10 months ago
Chapter 103 10 months ago
Chapter 102 10 months ago
Chapter 101 10 months ago
Chapter 100 10 months ago
Chapter 99 10 months ago
Chapter 98 10 months ago
Chapter 97 10 months ago
Chapter 96 10 months ago
Chapter 95 10 months ago
Chapter 94 11 months ago
Chapter 93 11 months ago
Chapter 92 11 months ago
Chapter 91 11 months ago
Chapter 90 11 months ago
Chapter 89 11 months ago
Chapter 88 11 months ago
Chapter 87 11 months ago
Chapter 86 11 months ago
Chapter 85 11 months ago
Chapter 84 11 months ago
Chapter 83 11 months ago
Chapter 82 11 months ago
Chapter 81 11 months ago
Chapter 80 11 months ago
Chapter 79 11 months ago
Chapter 78 11 months ago
Chapter 77 11 months ago
Chapter 76 11 months ago
Chapter 75 11 months ago
Chapter 74 11 months ago
Chapter 73 11 months ago
Chapter 72 11 months ago
Chapter 71 11 months ago
Chapter 70 11 months ago
Chapter 69 11 months ago
Chapter 68 11 months ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X
loading...