Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

Thể loại: Fantasy

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao

...

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thá

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 66 1 day ago
Chapter 65 1 day ago
Chapter 64 6 days ago
Chapter 63 6 days ago
Chapter 62 1 week ago
Chapter 61 2 weeks ago
Chapter 60 2 weeks ago
Chapter 59 2 weeks ago
Chapter 58 2 weeks ago
Chapter 57 2 weeks ago
Chapter 56 1 month ago
Chapter 55 1 month ago
Chapter 54 1 month ago
Chapter 53 1 month ago
Chapter 52 1 month ago
Chapter 51 1 month ago
Chapter 50 2 months ago
Chapter 49 2 months ago
Chapter 48 2 months ago
Chapter 47 2 months ago
Chapter 46 2 months ago
Chapter 45 2 months ago
Chapter 44 2 months ago
Chapter 43 2 months ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 3 months ago
Chapter 40 3 months ago
Chapter 39 3 months ago
Chapter 38 4 months ago
Chapter 37 4 months ago
Chapter 36 4 months ago
Chapter 35 4 months ago
Chapter 34 5 months ago
Chapter 33 5 months ago
Chapter 32 5 months ago
Chapter 31 5 months ago
Chapter 30 5 months ago
Chapter 29 5 months ago
Chapter 28 5 months ago
Chapter 27 5 months ago
Chapter 26 5 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21 7 months ago
Chapter 20 7 months ago
Chapter 19 8 months ago
Chapter 18 8 months ago
Chapter 17 8 months ago
Chapter 16 8 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
X
loading...