Nise Koi

Nise Koi

Tên khác: ニセコイ; Tình Yêu Giả Tạo ; Fake Love ; False Love

Thể loại: Hành động, Harem, Lãng mạn, Shounen

Tác giả: Komi Naoshi

Nhóm dịch: MTO

Tình trạng: Đang tiến hành

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".

Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...

Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...

Rồi cái ngày định mệnh, ngày hai đứa gặp lại, mọi chuyện sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ

Tên chương Thời gian đăng
Nise koi Chap 139 2 years ago
Nise koi Chap 138 2 years ago
Nise koi Chap 137 2 years ago
Nise koi Chap 136 2 years ago
Nise koi Chap 135 2 years ago
Nise koi Chap 134 2 years ago
Nise koi Chap 133 2 years ago
Nise koi Chap 132 2 years ago
Nise koi Chap 131 2 years ago
Nise koi Chap 130 2 years ago
Nise koi Chap 129 2 years ago
Nise koi Chap 128 2 years ago
Nise koi Chap 127 2 years ago
Nise koi Chap 126 2 years ago
Nise koi Chap 125 2 years ago
Nise koi Chap 124 2 years ago
Nise koi Chap 123 2 years ago
Nise koi Chap 122 2 years ago
Nise koi Chap 121 2 years ago
Nise koi Chap 120 2 years ago
Nise koi Chap 119 2 years ago
Nise koi Chap 118 2 years ago
Nise koi Chap 117 2 years ago
Nise koi Chap 116 2 years ago
Nise koi Chap 115 2 years ago
Nise koi Chap 114 2 years ago
Nise koi Chap 113 2 years ago
Nise koi Chap 112 2 years ago
Nise koi Chap 111 2 years ago
Nise koi Chap 110 2 years ago
Nise koi Chap 109 2 years ago
Nise koi Chap 108 2 years ago
Nise koi Chap 107 2 years ago
Nise koi Chap 106 2 years ago
Nise koi Chap 105,5 2 years ago
Nise koi Chap 105 2 years ago
Nise koi Chap 104 2 years ago
Nise koi Chap 103 2 years ago
Nise koi Chap 102 2 years ago
Nise koi Chap 101 2 years ago
Nise koi Chap 100 2 years ago
Nise koi Chap 99 2 years ago
Nise koi Chap 98 2 years ago
Nise koi Chap 97 2 years ago
Nise koi Chap 96 2 years ago
Nise koi Chap 95 2 years ago
Nise koi Chap 94 2 years ago
Nise koi Chap 93 2 years ago
Nise koi Chap 92 2 years ago
Nise koi Chap 91 2 years ago
Nise koi Chap 90 2 years ago
Nise koi Chap 89,5 2 years ago
Nise koi Chap 89 2 years ago
Nise koi Chap 88,5 2 years ago
Nise koi Chap 88 2 years ago
Nise koi Chap 87 2 years ago
Nise koi Chap 86 2 years ago
Nise koi Chap 85 2 years ago
Nise koi Chap 84 2 years ago
Nise koi Chap 83 2 years ago
Nise koi Chap 82 2 years ago
Nise koi Chap 81 2 years ago
Nise koi Chap 80 2 years ago
Nise koi Chap 79 2 years ago
Nise koi Chap 78 2 years ago
Nise koi Chap 77 2 years ago
Nise koi Chap 76 2 years ago
Nise koi Chap 75 2 years ago
Nise koi Chap 74 2 years ago
Nise koi Chap 73,5 2 years ago
Nise koi Chap 73 2 years ago
Nise koi Chap 72 2 years ago
Nise koi Chap 71 2 years ago
Nise koi Chap 70 2 years ago
Nise koi Chap 69 2 years ago
Nise koi Chap 68 2 years ago
Nise koi Chap 67 2 years ago
Nise koi Chap 66 2 years ago
Nise koi Chap 65 2 years ago
Nise koi Chap 64 2 years ago
Nise koi Chap 63 2 years ago
Nise koi Chap 62 2 years ago
Nise koi Chap 61 2 years ago
Nise koi Chap 60 2 years ago
Nise koi Chap 59 2 years ago
Nise koi Chap 58 2 years ago
Nise koi Chap 57 2 years ago
Nise koi Chap 56 2 years ago
Nise koi Chap 55 2 years ago
Nise koi Chap 54 2 years ago
Nise koi Chap 53 2 years ago
Nise koi Chap 52 2 years ago
Nise koi Chap 51 2 years ago
Nise koi Chap 50 2 years ago
Nise koi Chap 49 2 years ago
Nise koi Chap 48 2 years ago
Nise koi Chap 47 2 years ago
Nise koi Chap 46 2 years ago
Nise koi Chap 45 2 years ago
Nise koi Chap 44 2 years ago
Nise koi Chap 43 2 years ago
Nise koi Chap 42 2 years ago
Nise koi Chap 41 2 years ago
Nise koi Chap 40,5 2 years ago
Nise koi Chap 40 2 years ago
Nise koi Chap 39 2 years ago
Nise koi Chap 38 2 years ago
Nise koi Chap 37 2 years ago
Nise koi Chap 36,5 2 years ago
Nise koi Chap 36 2 years ago
Nise koi Chap 35 2 years ago
Nise koi Chap 34 2 years ago
Nise koi Chap 33 2 years ago
Nise koi Chap 32 2 years ago
Nise koi Chap 31 2 years ago
Nise koi Chap 30 2 years ago
Nise koi Chap 29 2 years ago
Nise koi Chap 28 2 years ago
Nise koi Chap 27 2 years ago
Nise koi Chap 26 2 years ago
Nise koi Chap 25 2 years ago
Nise koi Chap 24 2 years ago
Nise koi Chap 23 2 years ago
Nise koi Chap 22 2 years ago
Nise koi Chap 21 2 years ago
Nise koi Chap 20 2 years ago
Nise koi Chap 19 2 years ago
Nise koi Chap 18 2 years ago
Nise koi Chap 17 2 years ago
Nise koi Chap 16 2 years ago
Nise koi Chap 15 2 years ago
Nise koi Chap 14 2 years ago
Nise koi Chap 13 2 years ago
Nise koi Chap 12 2 years ago
Nise koi Chap 11 2 years ago
Nise koi Chap 10,5 2 years ago
Nise koi Chap 10 2 years ago
Nise koi Chap 9 2 years ago
Nise koi Chap 8 2 years ago
Nise koi Chap 7 2 years ago
Nise koi Chap 6 2 years ago
Nise koi Chap 5 2 years ago
Nise koi Chap 4 2 years ago
Nise koi Chap 3 2 years ago
Nise koi Chap 2 2 years ago
Nise koi Chap 1 2 years ago
X
X
loading...