Beelzebub

Beelzebub

Tên khác: Vua Quỷ

Thể loại: Hành động, Hài hước, Võ thuật, Shounen, Siêu nhiên

Tác giả: Tamura Ryuuhei

Nhóm dịch: MTO

Tình trạng: Ngưng

Beelzebub là câu chuyện về “Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất” khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cậu học sinh cấp 3 khoái oánh lộn phải chịu một trách nhiệm nặng nề: trông trẻ hay là chết? Beelzebub mang đến cho độc giả những pha hài té ghế qua những màn đánh nhau không giống ai, tính cách quái thai lai quái dị của các nhân vật, cũng như “cái ấy” bự tổ của bé Beel lúc nào cũng chình ình trước màn hình. Beelzebub xoay quanh hành trình của Oga cùng bé Beel đối đầu với đủ loại băng nhóm du côn học đường cho tới các loại quỷ bệnh bệnh từ quỷ giới. Beelzebub là sự kết hợp tuyệt vời của thể loại “đầu gấu học đường” kèm theo những màn hành động siêu nhân của Oga, bé Beel và bè bạn.

Tên chương Thời gian đăng
Beelzebub Last Babu - Good Babu! Trường Ishiyama [Chap cuối] 2 years ago
Beelzebub EX Babu 2 years ago
Beelzebub EX Babu 5 2 years ago
Beelzebub EX Babu 4 2 years ago
Beelzebub EX Babu 3 2 years ago
Beelzebub EX Babu 2 2 years ago
Beelzebub EX Babu 1 2 years ago
Beelzebub Chap 239 2 years ago
Beelzebub Chap 238 2 years ago
Beelzebub Chap 237 2 years ago
Beelzebub Chap 236 2 years ago
Beelzebub Chap 235 2 years ago
Beelzebub Chap 234 2 years ago
Beelzebub Chap 233 2 years ago
Beelzebub Chap 232 2 years ago
Beelzebub Chap 231 2 years ago
Beelzebub Chap 230 2 years ago
Beelzebub Chap 229 2 years ago
Beelzebub Chap 228 2 years ago
Beelzebub Chap 227 2 years ago
Beelzebub Chap 226 2 years ago
Beelzebub Chap 225 2 years ago
Beelzebub Chap 224 2 years ago
Beelzebub Chap 223 2 years ago
Beelzebub Chap 222 2 years ago
Beelzebub Chap 221 2 years ago
Beelzebub Chap 220 2 years ago
Beelzebub Chap 219 2 years ago
Beelzebub Chap 218 2 years ago
Beelzebub Chap 217 2 years ago
Beelzebub Chap 216 2 years ago
Beelzebub Chap 215 2 years ago
Beelzebub Chap 214 2 years ago
Beelzebub Chap 213 2 years ago
Beelzebub Chap 212 2 years ago
Beelzebub Chap 211 2 years ago
Beelzebub Chap 210 2 years ago
Beelzebub Chap 209 2 years ago
Beelzebub Chap 208 2 years ago
Beelzebub Chap 207 2 years ago
Beelzebub Chap 206 2 years ago
Beelzebub Chap 205 2 years ago
Beelzebub Chap 204 2 years ago
Beelzebub Chap 203 2 years ago
Beelzebub Chap 202 2 years ago
Beelzebub Chap 201 2 years ago
Beelzebub Chap 200 2 years ago
Beelzebub Chap 199 2 years ago
Beelzebub Chap 198 2 years ago
Beelzebub Chap 197 2 years ago
Beelzebub Chap 196 2 years ago
Beelzebub Chap 195 2 years ago
Beelzebub Chap 194 2 years ago
Beelzebub Chap 193 2 years ago
Beelzebub Chap 192 2 years ago
Beelzebub Chap 191 2 years ago
Beelzebub Chap 190 2 years ago
Beelzebub Chap 189 2 years ago
Beelzebub Chap 188 2 years ago
Beelzebub Chap 187 2 years ago
Beelzebub Chap 186 2 years ago
Beelzebub Chap 185 2 years ago
Beelzebub Chap 184 2 years ago
Beelzebub Chap 183 2 years ago
Beelzebub Chap 182 2 years ago
Beelzebub Chap 181 2 years ago
Beelzebub Chap 180 2 years ago
Beelzebub Chap 179 2 years ago
Beelzebub Chap 178 2 years ago
Beelzebub Chap 177 2 years ago
Beelzebub Chap 176 2 years ago
Beelzebub Chap 175 2 years ago
Beelzebub Chap 174 2 years ago
Beelzebub Chap 173 2 years ago
Beelzebub Chap 172 2 years ago
Beelzebub Chap 171 2 years ago
Beelzebub Chap 170 2 years ago
Beelzebub Chap 169 2 years ago
Beelzebub Chap 168 2 years ago
Beelzebub Chap 167 2 years ago
Beelzebub Chap 166 2 years ago
Beelzebub Chap 165 2 years ago
Beelzebub Chap 164 2 years ago
Beelzebub Chap 163 2 years ago
Beelzebub Chap 162 2 years ago
Beelzebub Chap 161 2 years ago
Beelzebub Chap 160 2 years ago
Beelzebub Chap 159 2 years ago
Beelzebub Chap 158 2 years ago
Beelzebub Chap 157 2 years ago
Beelzebub Chap 156 2 years ago
Beelzebub Chap 155 2 years ago
Beelzebub Chap 154 2 years ago
Beelzebub Chap 153.5 2 years ago
Beelzebub Chap 153 2 years ago
Beelzebub Chap 152 2 years ago
Beelzebub Chap 151 2 years ago
Beelzebub Chap 150 2 years ago
Beelzebub Chap 149 2 years ago
Beelzebub Chap 148 2 years ago
Beelzebub Chap 147 2 years ago
Beelzebub Chap 146 2 years ago
Beelzebub Chap 145 2 years ago
Beelzebub Chap 144 2 years ago
Beelzebub Chap 143 2 years ago
Beelzebub Chap 142 2 years ago
Beelzebub Chap 141 2 years ago
Beelzebub Chap 140 2 years ago
Beelzebub Chap 139 2 years ago
Beelzebub Chap 138 2 years ago
Beelzebub Chap 137 2 years ago
Beelzebub Chap 136 2 years ago
Beelzebub Chap 135 2 years ago
Beelzebub Chap 134 2 years ago
Beelzebub Chap 133 2 years ago
Beelzebub Chap 132 2 years ago
Beelzebub Chap 131 2 years ago
Beelzebub Chap 130 2 years ago
Beelzebub Chap 129 2 years ago
Beelzebub Chap 128 2 years ago
Beelzebub Chap 127 2 years ago
Beelzebub Chap 126 2 years ago
Beelzebub Chap 125 2 years ago
Beelzebub Chap 124 2 years ago
Beelzebub Chap 123 2 years ago
Beelzebub Chap 122 2 years ago
Beelzebub Chap 121 2 years ago
Beelzebub Chap 120 2 years ago
Beelzebub Chap 119 2 years ago
Beelzebub Chap 118 2 years ago
Beelzebub Chap 117 2 years ago
Beelzebub Chap 116 2 years ago
Beelzebub Chap 115 2 years ago
Beelzebub Chap 114 2 years ago
Beelzebub Chap 113 2 years ago
Beelzebub Chap 112 2 years ago
Beelzebub Chap 111 2 years ago
Beelzebub Chap 110 2 years ago
Beelzebub Chap 109 2 years ago
Beelzebub Chap 108 2 years ago
Beelzebub Chap 107 2 years ago
Beelzebub Chap 106 2 years ago
Beelzebub Chap 105 2 years ago
Beelzebub Chap 104 2 years ago
Beelzebub Chap 103 2 years ago
Beelzebub Chap 102 2 years ago
Beelzebub Chap 101 2 years ago
Beelzebub Chap 100 2 years ago
Beelzebub Chap 99 2 years ago
Beelzebub Chap 98 2 years ago
Beelzebub Chap 97 2 years ago
Beelzebub Chap 96 2 years ago
Beelzebub Chap 95 2 years ago
Beelzebub Chap 94 2 years ago
Beelzebub Chap 93 2 years ago
Beelzebub Chap 92 2 years ago
Beelzebub Chap 91 2 years ago
Beelzebub Chap 90 2 years ago
Beelzebub Chap 89 2 years ago
Beelzebub Chap 88 2 years ago
Beelzebub Chap 87 2 years ago
Beelzebub Chap 86 2 years ago
Beelzebub Chap 85 2 years ago
Beelzebub Chap 84 2 years ago
Beelzebub Chap 83 2 years ago
Beelzebub Chap 82 2 years ago
Beelzebub Chap 81 2 years ago
Beelzebub Chap 80 2 years ago
Beelzebub Chap 79 2 years ago
Beelzebub Chap 78 2 years ago
Beelzebub Chap 77 2 years ago
Beelzebub Chap 76 2 years ago
Beelzebub Chap 75 2 years ago
Beelzebub Chap 74 2 years ago
Beelzebub Chap 73 2 years ago
Beelzebub Chap 72 2 years ago
Beelzebub Chap 71 2 years ago
Beelzebub Chap 70 2 years ago
Beelzebub Chap 69 2 years ago
Beelzebub Chap 68 2 years ago
Beelzebub Chap 67 2 years ago
Beelzebub Chap 67 2 years ago
Beelzebub Chap 66 2 years ago
Beelzebub Chap 65 2 years ago
Beelzebub Chap 64 2 years ago
Beelzebub Chap 63 2 years ago
Beelzebub Chap 62 2 years ago
Beelzebub Chap 61 2 years ago
Beelzebub Chap 60 2 years ago
Beelzebub Chap 59 2 years ago
Beelzebub Chap 58 2 years ago
Beelzebub Chap 57 2 years ago
Beelzebub Chap 56 2 years ago
Beelzebub Chap 55 2 years ago
Beelzebub Chap 54 2 years ago
Beelzebub Chap 53 2 years ago
Beelzebub Chap 52 2 years ago
Beelzebub Chap 51 2 years ago
Beelzebub Chap 50 2 years ago
Beelzebub Chap 49 2 years ago
Beelzebub Chap 48 2 years ago
Beelzebub Chap 47 2 years ago
Beelzebub Chap 46 2 years ago
Beelzebub Chap 45 2 years ago
Beelzebub Chap 44 2 years ago
Beelzebub Chap 43 2 years ago
Beelzebub Chap 42 2 years ago
Beelzebub Chap 41 2 years ago
Beelzebub Chap 40 2 years ago
Beelzebub Chap 39 2 years ago
Beelzebub Chap 38 2 years ago
Beelzebub Chap 37 2 years ago
Beelzebub Chap 36 2 years ago
Beelzebub Chap 35 2 years ago
Beelzebub Chap 34 2 years ago
Beelzebub Chap 33 2 years ago
Beelzebub Chap 32 2 years ago
Beelzebub Chap 31 2 years ago
Beelzebub Chap 30 2 years ago
Beelzebub Chap 29 2 years ago
Beelzebub Chap 28 2 years ago
Beelzebub Chap 27 2 years ago
Beelzebub Chap 26 2 years ago
Beelzebub Chap 25 2 years ago
Beelzebub Chap 24 2 years ago
Beelzebub Chap 23 2 years ago
Beelzebub Chap 22 2 years ago
Beelzebub Chap 21 2 years ago
Beelzebub Chap 20 2 years ago
Beelzebub Chap 19 2 years ago
Beelzebub Chap 18 2 years ago
Beelzebub Chap 17 2 years ago
Beelzebub Chap 16 2 years ago
Beelzebub Chap 15 2 years ago
Beelzebub Chap 14 2 years ago
Beelzebub Chap 13 2 years ago
Beelzebub Chap 12 2 years ago
Beelzebub Chap 11 2 years ago
Beelzebub Chap 10 2 years ago
Beelzebub Chap 9 2 years ago
Beelzebub Chap 8 2 years ago
Beelzebub Chap 7 2 years ago
Beelzebub Chap 6 2 years ago
Beelzebub Chap 5 2 years ago
Beelzebub Chap 4 2 years ago
Beelzebub Chap 3 2 years ago
Beelzebub Chap 2 2 years ago
Beelzebub Chap 1 2 years ago
X
X
loading...