Nurarihyon no Mago

Nurarihyon no Mago

Thể loại: Hành động, Hài hước, Drama, Học đường, Shounen, Siêu nhiên

Tác giả: Shiibashi Hiroshi

Nhóm dịch: MTO , chap 209 trở đi Neko Kichigai cùng thực hiện.

Tình trạng: Ngưng

Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội.
Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường...
Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người?
Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 210.6 1 year ago
Chapter 210.5 1 year ago
Chapter 210.4 1 year ago
Chapter 210.3 1 year ago
Chapter 210.2 1 year ago
Chapter 210.1 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 196 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 195 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 194 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 193 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 192 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 191 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 190 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 189 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 188 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 187 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 186 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 185 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 184 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 183 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 182 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 181 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 180 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 179 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 178 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 177 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 176 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 175 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 174 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 173 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 172 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 171 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 170 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 169 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 168 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 167 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 166 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 165 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 164 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 163 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 162 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 161 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 160 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 159 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 158 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 157 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 156 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 155 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 154 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 153 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 152 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 151 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 150 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 149 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 148 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 147 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 146 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 145 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 144 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 143 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 142 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 141 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 140 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 139 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 138 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 137 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 136 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 135 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 134 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 133 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 132 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 131 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 130 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 129 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 128 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 127 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 126 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 125 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 124 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 123 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 122 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 121 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 120 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 119 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 118 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 117 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 116 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 115 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 114 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 113 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 112 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 111 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 110 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 109 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 108 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 107 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 106 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 105 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 104 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 103 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 102 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 101 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 100 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 99 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 98 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 97 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 96 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 95 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 94 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 93 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 92 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 91 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 90 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 89 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 88 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 87 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 86 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 85 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 84 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 83 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 82 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 81 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 80 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 79 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 78 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 77 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 76 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 75 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 74 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 73 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 72 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 71 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 70 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 69 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 68 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 67 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 66 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 65 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 64 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 63 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 62 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 61 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 60 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 59 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 58 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 57 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 56 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 55 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 54 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 53 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 52 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 51 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 50 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 49 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 48 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 47 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 46 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 45 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 44 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 43 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 42 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 41 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 40 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 39 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 38 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 37 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 36 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 35 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 34 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 33 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 32 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 31 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 30 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 29 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 28 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 27 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 26 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 25 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 24 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 23 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 22 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 21 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 20 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 19 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 18 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 17 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 16 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 15 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 14 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 13 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 12 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 11 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 10 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 9 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 8 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 7 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 6 2 years ago
Nurarihyon no Mago chap 5 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 4 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 3 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 2 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 1 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Special - câu chuyện kỳ là ở thị trấn Ukiyoe 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 2 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 2 years ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Extra - bình minh ở Edo 2 years ago
X
X
loading...