Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ mười...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 23 8 hours ago
Chapter 22 8 hours ago
Chapter 21 3 days ago
Chapter 20 4 days ago
Chapter 19 5 days ago
Chapter 18 5 days ago
Chapter 17 5 days ago
Chapter 16 5 days ago
Chapter 15 5 days ago
Chapter 14 5 days ago
Chapter 13 5 days ago
Chapter 12 5 days ago
Chapter 11 5 days ago
Chapter 11 5 days ago
Chapter 10 2 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 3 weeks ago
Chapter 6 3 weeks ago
Chapter 5 4 weeks ago
Chapter 4 4 weeks ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
X
loading...