Majyo to Houki to Kurobuchi Megane

Majyo to Houki to Kurobuchi Megane

Thể loại: Comedy, Fantasy, Slice of Life, Yuri

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Tóm tắt sơ truyện: Phù thủy loli gặp bà chị S ngầm và trở thành M 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 36 2 hours ago
Chapter 35 1 day ago
Chapter 34 2 days ago
Chapter 33 2 days ago
Chapter 32 2 days ago
Chapter 31 5 days ago
Chapter 30 6 days ago
Chapter 29 1 week ago
Chapter 28 1 week ago
Chapter 27 1 week ago
Chapter 26 1 week ago
Chapter 25 1 week ago
Chapter 24 1 week ago
Chapter 23 1 week ago
Chapter 22 2 weeks ago
Chapter 21 2 weeks ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 18 2 weeks ago
Chapter 17 2 weeks ago
Chapter 16 2 weeks ago
Chapter 15 2 weeks ago
Chapter 14 3 weeks ago
Chapter 13 3 weeks ago
Chapter 12 3 weeks ago
Chapter 11 3 weeks ago
Chapter 10 3 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 3 weeks ago
Chapter 6 3 weeks ago
Chapter 5 3 weeks ago
Chapter 4 3 weeks ago
Chapter 3 3 weeks ago
Chapter 2 3 weeks ago
Chapter 1 3 weeks ago
X
loading...