Black Clover

Black Clover

Thể loại: Hành động, Thần thoại, Shounen, Hot

Tác giả: Tabata Yuuki

Nhóm dịch: Hamtruyen , Mega Team cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 118 Bản raw (chưa dịch) 1 week ago
Chapter 117 Bản raw (chưa dịch) 2 weeks ago
Chapter 116 Bản raw (chưa dịch) 3 weeks ago
Chapter 115 Bản raw (chưa dịch) 1 month ago
Chapter 114 Bản raw (chưa dịch) 1 month ago
Chapter 113 1 month ago
Chapter 112 1 month ago
Chapter 111 2 months ago
Chapter 110 2 months ago
Chapter 109 2 months ago
Chapter 108 2 months ago
Chapter 107 3 months ago
Chapter 106 3 months ago
Chapter 105 3 months ago
Chapter 104 3 months ago
Chapter 103 4 months ago
Chapter 102 4 months ago
Chapter 101 4 months ago
Chapter 100 4 months ago
Chapter 99 5 months ago
Chapter 98 5 months ago
Chapter 97 5 months ago
Chapter 96 5 months ago
Chapter 95 6 months ago
Chapter 94 6 months ago
Chapter 93 6 months ago
Chapter 92 6 months ago
Chapter 91 7 months ago
Chapter 90 7 months ago
Chapter 89 7 months ago
Chapter 88 8 months ago
Chapter 87 8 months ago
Chapter 86 8 months ago
Chapter 85 8 months ago
Chapter 84 9 months ago
Chapter 83.1 9 months ago
Chapter 83 9 months ago
Chapter 82 9 months ago
Chapter 81 9 months ago
Chapter 80 9 months ago
Chapter 79 10 months ago
Chapter 78 10 months ago
Chapter 77 10 months ago
Chapter 76 10 months ago
Chapter 75 11 months ago
Chapter 74 11 months ago
Chapter 73 11 months ago
Chapter 72 11 months ago
Chapter 71 11 months ago
Chapter 70 11 months ago
Chapter 69 11 months ago
Chapter 68 11 months ago
Chapter 67 11 months ago
Chapter 66 11 months ago
Chapter 65 11 months ago
Chapter 64 11 months ago
Chapter 63 11 months ago
Chapter 62 11 months ago
Chapter 61 11 months ago
Chapter 60 11 months ago
Chapter 59 11 months ago
Chapter 58 11 months ago
Chapter 57 11 months ago
Chapter 56 11 months ago
Chapter 55 11 months ago
Chapter 54 11 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 11 months ago
Chapter 49 11 months ago
Chapter 48 11 months ago
Chapter 47 11 months ago
Chapter 46 11 months ago
Chapter 45 11 months ago
Chapter 44 11 months ago
Chapter 43 11 months ago
Chapter 42 11 months ago
Chapter 41 11 months ago
Chapter 40 11 months ago
Chapter 39 11 months ago
Chapter 38 11 months ago
Chapter 37 11 months ago
Chapter 36 11 months ago
Chapter 35 11 months ago
Chapter 34 11 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 11 months ago
Chapter 31 11 months ago
Chapter 30 11 months ago
Chapter 29 11 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 23 11 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21 11 months ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Mega Team Chapter 118
X
X