To Love-Ru Darkness

To Love-Ru Darkness

Thể loại: Hành động, Hài hước, Ecchi, Harem, Học đường, Siêu nhiên

Tác giả: Hasemi Saki - Yabuki Kentaro

Nhóm dịch: MTO

Tình trạng: Đang tiến hành

siêu phẩm này mà còn phải viết giời thiệu à ?

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 77 END Bản raw (chưa dịch) 4 months ago
Chapter 76 Bản raw (chưa dịch) 5 months ago
Chapter 75 Bản raw (chưa dịch) 6 months ago
Chapter 74 Bản raw (chưa dịch) 7 months ago
Chapter 73 Bản raw (chưa dịch) 8 months ago
Chapter 72 Bản raw (chưa dịch) 9 months ago
Chapter 71 Bản raw (chưa dịch) 10 months ago
Chapter 70 Bản raw (chưa dịch) 11 months ago
Chapter 69 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 68 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 67 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 66 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 65 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 64 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Ngoại truyện 5 2 years ago
Ngoại truyện 4 2 years ago
Ngoại truyện 3 2 years ago
Ngoại truyện 2 2 years ago
Ngoại truyện 1 2 years ago
Chapter 46.5 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44.5 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42.5 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40.5 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38.5 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37.5 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36.5 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34.5 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32.5 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30.5 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28.5 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26.5 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24.5 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22.5 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20.5 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 09 2 years ago
Chapter 08 2 years ago
Chapter 07 2 years ago
Chapter 06 2 years ago
Chapter 05 2 years ago
Chapter 04 2 years ago
Chapter 03 2 years ago
Chapter 02 2 years ago
Chapter 01 2 years ago
Chapter 00 2 years ago
X
X
loading...