19 Days

19 Days

Tên khác: 19 Ngày

Thể loại: Comedy, School Life, Shounen Ai, Slice of Life

Tác giả: Old Xian

Nhóm dịch: Rùa Bò Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về hai bạn trẻ seke (tác giả đã confirm) không có nổi một cái tên :'(
Một thằng thì dâm, một thằng thì bạo lực =)))))))

Trang chủ: https://tsukichiaki.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/ruaboteam

Tên chương Thời gian đăng
Chuyện thứ 195 8 months ago
Chuyện thứ 194 8 months ago
Chuyện thứ 193 8 months ago
Chuyện thứ 192 8 months ago
Chuyện thứ 191 8 months ago
Chuyện thứ 190 8 months ago
Chuyện thứ 189 8 months ago
Chuyện thứ 188 10 months ago
Chuyện thứ 187 10 months ago
Chuyện thứ 186 10 months ago
Chuyện thứ 185 10 months ago
Chuyện thứ 184 10 months ago
Chuyện thứ 183 10 months ago
Chuyện thứ 181 + Hình 182 10 months ago
Chuyện thứ 180 10 months ago
Chuyện thứ 179 10 months ago
Chuyện thứ 178 1 year ago
Chuyện thứ 177 1 year ago
Chuyện thứ 176 1 year ago
Hình thứ 174 và chuyện thứ 175 1 year ago
Chuyện thứ 173 1 year ago
Chuyện thứ 172 1 year ago
Chuyện thứ 171 1 year ago
Chuyện thứ 170 1 year ago
Chuyện thứ 169 1 year ago
Chuyện thứ 168 1 year ago
Chuyện thứ 167 1 year ago
Chuyện thứ 166 1 year ago
Chuyện thứ 165 1 year ago
Chuyện thứ 164 1 year ago
Chuyện thứ 161 + Hình 162 và 163 1 year ago
Chuyện thứ 160 1 year ago
Chuyện thứ 159 1 year ago
Chuyện thứ 158 1 year ago
Chuyện thứ 157 1 year ago
Chuyện thứ 156 1 year ago
Chuyện thứ 155 1 year ago
Chuyện thứ 153 + Bonus 154 1 year ago
Chuyện thứ 152 1 year ago
Chuyện thứ 151 1 year ago
Chuyện thứ 150 1 year ago
Chuyện thứ 149 1 year ago
Chuyện thứ 148 1 year ago
Chuyện thứ 147 1 year ago
Chuyện thứ 145 + 146 1 year ago
Chuyện thứ 144 1 year ago
Chuyện thứ 143 1 year ago
Chuyện thứ 142 1 year ago
Chuyện thứ 141 1 year ago
Chuyện thứ 140 1 year ago
Chuyện thứ 139 1 year ago
Chuyện thứ 138 1 year ago
Chuyện thứ 137 1 year ago
Chuyện thứ 136 1 year ago
Chuyện thứ 135 1 year ago
Chuyện thứ 134 1 year ago
Chuyện thứ 133 1 year ago
Chuyện thứ 132 1 year ago
Chuyện thứ 131 1 year ago
Chuyện thứ 130 1 year ago
Chuyện thứ 129 1 year ago
Chuyện thứ 128 1 year ago
Chuyện thứ 127 1 year ago
Chuyện thứ 126 1 year ago
Chuyện thứ 125 2 years ago
Chuyện thứ 124 2 years ago
Chuyện thứ 123 2 years ago
Chuyện thứ 122 2 years ago
Chuyện thứ 121 2 years ago
Chuyện thứ 120 2 years ago
Chuyện thứ 119 2 years ago
Chuyện thứ 118 2 years ago
Chuyện thứ 117 2 years ago
Chuyện thứ 116 2 years ago
Chuyện thứ 115 2 years ago
Chuyện thứ 114 2 years ago
Chuyện thứ 113 2 years ago
Chuyện thứ 112 2 years ago
Chuyện thứ 111 2 years ago
Chuyện thứ 110 2 years ago
Chuyện thứ 109 2 years ago
Chuyện thứ 109 2 years ago
Chuyện thứ 108 2 years ago
Chuyện thứ 107 2 years ago
Chuyện thứ 106 2 years ago
Chuyện thứ 105 2 years ago
Chuyện thứ 103 + Hình bonus 104 2 years ago
Chuyện thứ 102 2 years ago
Chuyện thứ 101 2 years ago
Chuyện thứ 100 2 years ago
Chuyện thứ 99 2 years ago
Chuyện thứ 98 2 years ago
Chuyện thứ 97 2 years ago
Chương 8 (bức 95 đến bức 96) 2 years ago
Chương 7 (bức 91 đến bức 95) 2 years ago
Chương 6 (bức 86 đến bức 90) 2 years ago
Chương 5 (bức 81 đến bức 85) 2 years ago
Chương 4 (bức 61 đến bức 80) 2 years ago
Chương 3 (bức 41 đến bức 60) 2 years ago
Chương 2 (bức 21 đến bức 40) 2 years ago
Chương 1 (bức 1 đến bức 20) 2 years ago
X
X
loading...