Ar No Surge - Umareizuru Hoshu E Inoru Uta

Ar No Surge - Umareizuru Hoshu E Inoru Uta

Tên khác: Không có

Thể loại: Máy móc, Lãng mạn, Siêu nhiên

Tác giả: Gust, Tatsuwo

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện dựa trên tựa game RPG Ar no Surge.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 11: Genometrics 2 years ago
Chapter 10: Determination 2 years ago
Chapter 9: Rage 2 years ago
Chapter 8: Withdrawal 2 years ago
Chapter 7: Fighting Together 2 years ago
Chapter 6: Song Magic 2 years ago
Chapter 5: Amenomori 2 years ago
Chapter 4: Forbidden Weapon 2 years ago
Chapter 3: Rachette 2 years ago
Chapter 2: Amenomirai 2 years ago
Chapter 1: Felion 2 years ago
X
Advertise here
X