[Ai-Ren]

[Ai-Ren]

Trưởng nhóm: lusterdragon26

Tổng điểm: 12 điểm

[Ai-Ren] là nhóm dịch được thành lập để hoàn thành Project Ai-Ren. Sau này nhóm dịch (Chủ yếu là trưởng nhóm) chuyển hướng sang dịch các bộ truyện của Tezuka Osamu. Mong ước lớn nhất của nhóm là đem những tác phẩm tuyệt vời của tác giả Tezuka đến bạn đọc Việt Nam. Các Project của nhóm: -Hi no Tori -The Crater -Clockwork Apple -Apollo's Song
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Apollo’s Song  [Ai-Ren] Chapter 5.4 End
Hi no Tori  [Ai-Ren] Vol 4 Part 3
The Crater  [Ai-Ren] Chapter 16 End
X
X
loading...