Paranorn

Paranorn

Trưởng nhóm: paranorn

Tổng điểm: 16 điểm

Facebook: Facebook Paranorn

Paranorn là ngôi nhà chung của những con người không cùng chung sở thích, không đồng điệu về tâm hồn hay tình cảm nhưng bị số phận cột lại với nhau.
X
Advertise here
X