GIN

GIN

Trưởng nhóm: Ginno

Tổng điểm: 10 điểm

Tuy làm một mình nhưng đề nhóm dịch cho nó Ha-Oai :3
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
AKB0048 - Episode 0  GIN Chapter 3
X
Advertise here
X